Dopolnitve sodniških pravil

Testiranje sodniških pravil je končano in nova sodniška pravila bodo tako veljala od 1.1.2010 do 31.12.2012.

Priponke
Sodniška pravila