RAZPIS - ŠTIPENDIJE ZA ŠPORTNIKE IN ŠPORTNICE V RS 2010/2011

Izšel je razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za šolsko leto 2010/2011. Rok za prijavo je 30.09.2010

Razpis, pravilnik o štipendiranju ter seznam oseb, ki glede na dosežene rezultate izpolnjujejo merila za pridobitev in podaljšanje štipendije so pripeti spodaj, vse podrobnejše informacije pa najdete na spletnih straneh OKS-ZŠZ, kjer sta objavljena tudi obrazca za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije,  katerega športnik izpolni elektronsko in v skladu z razpisom posreduje na OKS.

 

Link, kjer najdete vse obrazce in druge informacije v zvezi s štipendijami:

http://www.olympic.si/index.php?id=42   

 

Prijavijo naj se samo tisti tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje in merila za pridobitev in podaljšanje štipendije (glej razpis)

Zadnji rok za oddajo vloge na OKS je 30.09.2010.

 

Priponke
RAZPIS 2010/2011
PRAVILNIK
SEZNAM OSEB - IZPOLNJENA MERILA
SEZNAM ŠTIPENDISTOV 2009/2010