Sodniški in trenerski seminar

Danes je v Celju potekal izobraževalni, sodniško-trenerski seminar, na katerem so bila predstavljena nova pravila. Seminar je potekal na Fakulteti za logistiko, vodila ga je sodniška komisija ( Sašo Šindič, Emil Pozvek in Franc Očko), zbralo se je nekaj več kot 100 udeležencev.