Koliko medalj pričakujete na SP člani

76 glasov.

"Eno" (28)

"Dve" (24)

"Tri ali več" (15)

"Nobene" (9)